Vis meny

Lærling

Som lærling hos oss vil du få god oppfølging i et godt faglig miljø. Du blir en del av et det store laget som Mesta er, og du får arbeide sammen med erfarne fagarbeidere.

Lærlingordningen vår organiseres gjennom opplæringskontorene: BYGGOPP (EBA) og OKAB (MEF). Disse har ansvar for de anleggstekniske fagene, og noen lokale opplæringskontor for elektrofag.

Mesta tar som hovedregel inn lærlinger som har gått to år på videregående skole og er ferdige med teoridelene av faget. Lærlingene har normalt to års læretid hos oss.

Unntaksvis tar vi inn lærlinger som mangler videregående skole, eller har annen utdanning enn den de ønsker å ta fagbrev i. Om dette er tilfellet, krever vi hos oss en lærlingtid på fire år, i tillegg til at man må ta manglende teoretiske fag som privatist.

Ærlighet, helhetsansvar, fokus og endringsvilje er våre viktigste verdier. Dette er verdier vi setter høyt og er opptatt av at våre lærlinger og gjør. Vi ønsker oss engasjerte og flinke lærlinger som ønsker å bidra til at Mesta blir et enda bedre sted å være.