Vis meny

For leverandører

Mesta er avhengig av dyktige samarbeidspartnere for å opprettholde og bedre sin unike posisjon i markedet. Som markedsledende på drift og vedlikehold av vei, og et hardsatsende selskap innen for bane, energi og elektro, har Mesta til enhver tid mange leverandører og underentreprenører på laget.

For Mesta er det viktig å knytte til seg de beste leverandørene, entreprenørene og samarbeidspartnerne. Vi vet hvor verdifullt det er å trekke veksel på andres erfaringer og kompetanse er, og er opptatt av å utvikle så gode og effektive samarbeidsrelasjoner som er mulig.

Leverandører til Mesta

Våre etiske prinsipper ligger til grunn for alt vi gjør, og vi krever samme av våre leverandører. Det er nulltoleranse i forhold til alvorlige brudd på dette. Mesta vil også gjennom valg av samarbeidspartnere legge til rette for at arbeidet kan utføres trygt i forhold til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

Kvalifikasjonsordninger

Byggenæringen har en kvalifikasjonsordning for leverandører og underentreprenører. Under finner du informasjon om ordningen og kontaktpersoner.

Ny driftslogg

Brukerveiledninger og informasjon knyttet til driftsloggen finner du på:
Ressursside for driftsloggen

 

Mestas tilbudsregler

Tilbudsregler

 

Mestas standardvilkår

Varekjøp
Innleie
Tjenestekjøp
Vintervedlikehold 

Etikk i Mesta

Etiske retningslinjer for innkjøp
Etiske retningslinjer
 

Mestas generelle kontraktsvilkår 

For underentreprenører
(NS3433/8415/8416)
 

Obligatorisk skjema for varsling

av tillegg og endringer

For underentreprenører
(NS3433/8415/8416) 

Kravspesifikasjoner

DS-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser

Kontakt innkjøp 

Tlf: 05 200
E-post: innkjop@mesta.no 

   

 

Fakturaadresse

Mesta ønsker å motta elektronisk faktura (EHF).

MESTA AS
992 804 440

 

Hvis du ikke kan sende EHF-faktura kan du sende din faktura per e-post:
Send faktura per e-post
NB! Faktura skal merkes med Arbeidsordrenummer.


Postadresse
Mesta AS  – 992804440
c/o Visma Services Norge AS
Postboks 3210
7435 Trondheim