Brøyting og strøing i Telemark vest

Brøytebil
Mesta har fått tildelt kontrakten for Telemark vest og ser etter leverandører som kan brøyte, strø og levere andre tjenester.

Vi ser etter leverandører som kan levere:
• Brøyting
• Strøing
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Andre veivedlikeholdsoppgaver

Kontrakten har følgende krav:
• For lastebiler er det krav om euro 6-motorer
• For anleggsmaskiner trinn IV (steg 4).
• Ingen spesielle krav for traktor

Ta kontakt!
Mesta ber om at interesserte tar kontakt så snart som mulig med :

Innkjøpsleder Jørn Hæhre
Tlf: 416 10 641
E-post: jorn.Hahre@mesta.no