Et nytt Mesta

Bilde fra parsellen Mesta hadde ansvaret for på Ifjordfjellet
1. februar startet et nytt kapittel for Mesta med ny organisering i selskapet.

Dette er de viktigste endringene:

 • Drift & Vedlikehold og Anlegg er organisert i landsdekkende enheter.
 • Nytt kalkulasjonsteam er etablert.
 • Støttefunksjoner er samlet i robuste fagmiljøer, herunder Økonomi og finans, Innovasjon og forretningsutvikling, Administrasjon og HR, samfunnsansvar og kommunikasjon.

Det er også endringer i konsernledelsen, hvor alle direktørene nå leder landsdekkende enheter. 

- Dette sikrer fokus på oppgavene foran oss, samt en helhetlig måte å løse arbeidet på. Med et sterkt og allsidig lederteam på plass, og den enorme kompetansen vi har i selskapet, er jeg overbevist om at vi står bedre rustet til å skape ett lønnsomt Mesta. Vi vil fremover jobbe målrettet mot bærekraftig lønnsomhet, kontinuerlig tryggere veier og det grønne skiftet, sier Marianne Bergmann Røren.

Dette er den nye konsernsledelsen i Mesta:

 • Marianne Bergmann Røren, CEO
 • Pål Stange - CFO
 • Kristin Folge - Direktør Drift& Vedlikehold
 • Kjell Næss - Direktør Spesialproduksjon
 • Arne Roald Larssen - Direktør Anlegg
 • Oddmund Lefdal - Direktør Elektro
 • Rolf Dale - Direktør Kalkulasjon
 • Elin Vigrestad - Direktør Forretningsutvikling og Innovasjon
 • Mai Oldgard -Direktør HR, samfunnsansvar og kommunikasjon