Firedobbel kontraktsignering

Fire kontrakter underskrives i region nord for kontrakter med oppstart 1. september 2018
Mesta sikret seg fire av fem driftskontrakter i Region nord under årets anbudsåpninger, til en samlet verdi på over 820 millioner kroner.

De fire kontraktene fordeler seg på alle tre av landets nordligste fylker, med Helgelandskysten i Nordland, Lyngen i Troms og Karasjok og Varangerhalvøya i Finnmark.  Tre av kontraktene har Mesta i inneværende periode, men Lyngen er ny i porteføljen fra 1. september.

Regiondirektør Arne Roald Larssen var meget godt fornøyd etter å ha signert bunken med kontraktspapirer.

– Dette er en viktig dag for oss det betyr at vi opprettholder posisjonen som Nord-Norges største leverandør av drift og vedlikehold på vei, sier han.

– Kontraktene sikrer arbeidsplasser for mange Mesta-ansatte i vår region og byr på mange muligheter for lokale samarbeidspartnere.

Forberedelsene for å sikre en god oppstart av ny kontraktsperiode er allerede i gang.

– Vi ser frem til et god å komme i gang og gjøre vårt beste for at kvaliteten på veinettet skal være i henhold til kontraktskravene både sommer og vinter, og til et godt samarbeid med Statens vegvesen i alle fire kontraktsområder, avslutter Larssen fra Regionkontoret i Bodø.