Fjellsikring i sjakt

Mesta spesialproduksjon ved fjellsikring og betongrehabilitering har oppgradert sjakten ved Vessingfoss kraftverk.
Etter åtte uker med arbeid dag og natt er arbeidet med oppgraderingen av en sjakt i Vessingfoss Kraftverk ferdig.

– Det var mye vann i sjakta og hardt fjell. Arbeidet ble utført med stilas i rommet under sjakta, og fra hengekurv som ble senket ned med mobilkran fra toppen, forteller anleggsleder Even Meisterplass.

Under det som av mange nok ville oppleves som klaustrofobiske arbeidsforhold, måtte betongen sprøytes på med håndsprut, utført av Betongrehabilitering internt i spesialproduksjon.

- Det er montert sirkingsbolt, bergband og sprutbetong før omtrent 750 kvadratmeter med isolert hvelv med brannsikring ble utført. Totalt er det snakk om 750 kvadratmeter isolert hvelv med brannsikring, bolting og sikringsprut, forklarer Meisterplass.

vessingfoss arbeider

Ut med kaks, inn med trapp.

Underveis i prosessen ble det lastet opp seglduker med rundt 40 tonn avfall, med prell fra sprutbetong og borkaks som måtte kjøres bort, før det var klart for montering av trapp

– Til slutt monterte vi trappen, som er 38 meter høy, med repos for hver tredje meter. I toppen er det en gitterrist, som sammen med reposene fungerer som arbeidsplattform for føring av høy- og lavspentkabler fra kraftverket og opp i dagen, avslutter anleggslederen.