Fortsetter sikringsarbeidene på Bergensbanen

Mesta og Bane NOR signerer rammeavtalen for sikringsarbeider på flåms- og bergensbanen
Mesta Spesialproduksjon signerte stor rammeavtale for snøoverbygg på Flåms- og Bergensbanen.

På bildet: Direktør i Spesial produksjon, Kjell Asbjørn Næss (t.h.) og prosjektsjef i Bane NOR, Bjørn Erik Holmesland signerer avtalen. I bakgrunnen står anleggsleder Jan Magne Vigdal (t.v.), prosjektleder i Bane NOR, Karl Morten Undal og anleggsleder Martin Bidne Borlaug.

Den nye rammeavtalen med Bane Nor er en avtale for et år, med mulighet for opsjon på ytterligere tre år som eventuelt utløses ett år om gangen. Oppstart er 23. april. 

­- Vi er glade for å ha fått denne avtalen. Det skal rives gammelt treoverbygg og setta opp nytt i stål på Bergensbanen. På Flåmsbana er det revet treoverbygg på forhånd og vi skal setta opp nytt i stål, forteller anleggsleder Martin Bidne Borlaug.

De nye snøoverbyggene er henholdsvis 180 meter på Bergensbanen og 80 meter på Flåmsbanen. Mesta har utført en rekke arbeider langs jernbanestrekningene de siste årene, og snøoverbygget på Bergensbanen blir en forlengelse av bygget Mesta satte opp i 2016.

- Vi kjenner arbeidet godt og har erfaring med tilsvarende arbeider fra tidligere. Vi ser frem til å jobbe videre med Bane NOR, avslutter Borlaug.