Iverksettelse av salgsprosess

HaraldRafdal_orange
Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet å iverksette en salgsprosess med sikte på et salg av statens aksjer i Mesta AS.

Hovedbegrunnelsen for dette er at departementet mener at andre eiere kan være bedre egnet til å bidra i den videre utviklingen av selskapet og dets verdier.

-Mesta er fornøyd med eiers beslutning om salg av selskapet. Det har vært en grundig dialog mellom eier, styret og administrasjonen, som har sikret en god prosess og vi ser med stor spenning frem til nytt eierskap, sier adm. direktør Harald Rafdal.

-Mesta er et attraktivt selskap, og det skal vi være stolt av. Vi skal fortsette å levere hver eneste dag og få folk fram både før, under og etter salget av selskapet, avslutter Rafdal.