Kurt Opseth slutter som leder i Mesta AS

Mesta
Kurt Opseth fratrer som administrerende direktør i Mesta som følge av uenighet med styret om veien videre for selskapet. Arne Roald Larssen, regiondirektør Region Nord, er konstituert i stillingen som administrerende direktør fra 1. januar 2019.

- Styret takker Kurt Opseth for jobben han har gjort med å befeste Mestas stilling som den største og klart ledende aktøren innen sin bransje, sier styreleder John Nyheim.

- Jeg er veldig fornøyd med de tiltakene vi har igangsatt for å effektivisere driften av virksomheten, og som vi allerede ser gode resultater av. Vi er midt i en omstillingsprosess som jeg har stor tro på, og som jeg gjerne skulle ledet videre. Styret og jeg er imidlertid uenige om veien videre, og da har vi kommet til at det beste for Mesta er å finne en ny person til å lede selskapet. Jeg vil ønske alle gode kolleger lykke til videre med det viktige arbeidet som Mesta gjør landet rundt hver eneste dag, sier Kurt Opseth.

Prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør starter umiddelbart.