Mesta ble årets brobygger

Roar Bakken mottar prisen på vegne av Mesta
Roar Bakken som er prosjektleder på DK Mandal mottok arbeids- og inkluderingsbedriften Mindus sin Brobyggerpris på vegne av Mesta.

Prisen deles ikke ut til entreprenører som har ferdigstilt broprosjekter for en byggherre, men til bedrifter som har vist stort engasjement for å få mennesker i arbeid. Mindus er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift som har som hovedformål er å være en bro til arbeidslivet for jobbsøkere fra Nav.

– Vi hadde flere i jobb hos oss gjennom Mindus til trafikkavvikling da Kirkeheitunnelen var stengt i fjor. Vi har også hatt andre arbeidstakere fra Mindus hos Mesta, og opplevd at de har fått jobb hos andre bedrifter etterpå, sier prosjektleder Roar Bakken.

Totalt anslår han at Mesta har fått inn ti arbeidstakere gjennom Mindus de siste årene. Og flere vil det sannsynligvis bli fremover.

– Vi ingen fra Mindus hos oss akkurat nå, men vi skal ta inn to ganske snart på arbeidsutprøving, forteller prosjektlederen.

Godt miljø

Under prisutdelingen fikk Mesta ros for å være en bedrift hvor det gis tett og god oppfølging individuelt, og hvor det er romslig og inkluderende arbeidsmiljø. Prosjektlederen er glad for at jobben blir verdsatt.

– Det er hyggelig ord, og det må vi ta med oss. Det kan være utfordrende for oss som er spredt og ikke jobber «innenfor fire vegger». Vi har ikke så mange til å følge opp, men gjør det vi kan, smiler Bakken.

Juryen trekker videre frem hvordan kontrakten møter jobbsøkere der de er og utnytter deres iboende ressurser og interesser på en særdeles god måte. Men Bakken påpeker at man må finne folk som passer inn og kan gjøre en god jobb også.

– Vi har krav til oss som selskap, og det må passe inn i vår drift når vi tar inn noen. Så langt har vi hatt flere på trafikkavvikling, en som kjørte maskiner og de vi tar inn nå skal jobbe med renhold langs vei.

Ingen er like

Arbeidstakerne fra Mindus har ulik bakgrunn og forutsetninger.

– Det er trist å se flinke folk slite med å få innpass i arbeidslivet, sier Bakken.

– Noen har en spesialisert kompetanse, som for eksempel en båtbygger med aluminiumsdørken som spesialfelt som ikke fikk jobb. Andre har slitt med å finne noe etter skolen, eller har en rusbelastet fortid, forteller han.

Han er glad Mesta har muligheten til å bidra til at folk kommer tilbake i arbeid.

– Vi er en statlig bedrift, og jeg mener derfor det er viktig at vi tar dette samfunnsansvaret når vi har mulighet, avslutter prosjektlederen.