Mesta lavest i Bodø

Illustrasjonsfoto
Mesta ser ut til å beholde kontrakten for 1806 Bodø etter å ha levert laveste pris under gårsdagens anbudsåpning.

Bodøkontrakten innebefatter drift og vedlikehold av vei i kommunene Bodø, Fauske, Sørfold, Saltdal og Rana. Veinettet består av 543,550 kilometer vei, med riksveier, fylkesveier og gang og sykkelveier inkludert.

Mesta har kontrakten i inneværende kontraktsperiode, driftlseder Johan Christian Eriksen var en fornøyd mann etter å ha kommet i posisjon for å vinne den igjen.

– Det var helt fantastisk. Bodøkontrakten er svært viktig for vår tilstedeværelse i området. Det betyr mye for alle, ikke bare i distriktet, men hele regionen og Mesta, slår han fast.