Opsjon på Bergensbanen

Illustrasjonsbilde fjellsikring
Bane Nor utløser opsjonsmuligheten og Mesta fortsetter arbeidet med forberedende rassikring på Bergensbanen frem til desember neste år.

I kontrakten med Bane Nor ligger det mulighet til å ta ut opsjon i to år. Det er nå klart at byggherre utløser det første året.

– Vi har et godt samarbeid med byggherre, men det er alltid spennende når det er snakk om hvorvidt en opsjon skal utløses. At Bane Nor velger å gjøre det ser vi på som et tegn på at vi gjør en god jobb, sier prosjektsjef Erik Brenne med et smil.

Arbeidet med forberedende rassikring pågår nærmest kontinuerlig, og om fjorten dager skal Mesta i gang med å sette opp snøskredsikring ved Voss.