Signerte avtale for Ekeberg- og Svartdalstunnelen

Elektro installerer nytt anlegg i Brynstunnelen
Mesta Elektro skal som underentreprenør til Skanska skifte ut alt av elektrisk utrustning, i Ekeberg- og Svartdalstunnelen.

Utskiftingen inkluderer lys, ventilasjon, styring, -regulering og overvåkningssystemer (SRO), skilt og mye mer i tunnelene, som er viktige inn- og utfartsårer til Oslo.

– Dette er nok en av Norges mest avanserte tunneljobber, sier prosjektsjef i Mesta Elektro, Oddmund Lefdal.

Mesta sin del av elektrojobben er priset til rundt 160 millioner, og rehabiliteringen starter 9. juni. Lefdal ser frem til å jobbe side om side med Skanska.

– Vi har et veldig godt inntrykk av Skanska så langt. Det har vært en ryddig prosess, og fint samarbeid. Alt ligger til rette for at dette skal bli vellykket, sier Lefdal.

Prosessen før kontrakten tildeles er en medvirkende faktor til dette, i følge direktør for Elektro, Terje Dengerud.

– Vi synes det er interessant at SVV fortsetter å benytte «Oslo-modellen» der oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisasjon vektlegges med 15% hver, og pris med resterende 70%, i vurderingen av tilbudene. Dette er en modell vi etter hvert har blitt godt kjent med, og som vi er meget godt fornøyd med, sier Dengerud.

Han mener modellen er positiv både for entreprenørene og byggherre.

– Erfaringen er at vi legger mye jobb i tilbudet sammen med hovedentreprenør, og at vi sammen er godt forberedt når jobben skal starte. For SVV sikrer modellen at man kan premiere tilbydere som har forstått oppgaven og som stiller med en god organisasjon til å løse den, avslutter han.

Elektroarbeidene omfatter bl.a:

 • 66 nødstasjoner
 • 125 vifter
 • 4.500 armaturer
 • 9.500 m kabelstiger
 • 120 km kabler
 • 27 km fiber- og SRO-kabler
 • 7 hovedtavler og 7 nødstrømstavler
 • 70 SSA-skap
 • 7 tekniske bygg
 • 140 kameraer
 • 7000m langsgående lyslist