Signerte stor elektrokontrakt

Tim Mørck og Ing-Christine Ericson signerer avtalen for drift og vedlikehold av elektro i oslo, asker og bærum
I dag signerte Mesta Elektro og Statens vegvesen kontrakten for drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Oslo, Asker og Bærum. Kontrakten har en varighet på fem år, med mulighet for ytterligere et år opsjon.

– Dette er en veldig viktig og spennende kontrakt for oss. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier distriktssjef Tim Mørck.

Kontrakten er en av de største elektrokontraktene i regionen, og kanskje den mest komplekse, ifølge Statens vegvesen.

– Det er en avansert kontrakt, med mye automasjon og et avansert toppsystem. Den store trafikkmengden gjør at det blir mye nattarbeid, og feil får fort store konsekvenser. Det blir viktig å planlegge godt, slår Mørck fast.

Forberedelser

Mesta Elektro er allerede godt i gang med forberedelsene til oppstarten som er 1. september.

– Vi har startet rekrutteringsarbeidet og det blir en del nyansettelser før oppstart. I tillegg må det investeres i nødvendig utstyr, forklarer Mørck. En kontrakt i bynære strøk betyr at man kan også kan tenke nytt.

– En spennende mulighet vi nå kartlegger er å bruke elbiler. Vi har allerede hatt en type til test, og kommer til å teste flere. Det er positivt både med tanke på økonomien og miljøet hvis vi ser at det er praktisk gjennomførbart.

Avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen signerte kontrakten sammen med Mørck. Hun var også fornøyd med at avtalen nå er signert.

– Vi ønsker hverandre lykke til, og har tro på at dette blir en god løsning for Mesta, Statens vegvesen og ikke minst trafikantene, avslutter Ericson.