Sikrer tunnel på tre uker

Bilde tatt på befaring i Lieråsentunnelen 2017
Mesta skal utføre omfattende sikringsarbeider i Lieråsentunnelen på tre uker.

Lieråsentunnelen går mellom Asker stasjon og Lier Holdeplass i på Drammensbanen og er 10,7 kilometer lang. Tunnelen var Norges lengste jernbanetunnel frem til Romeriksporten åpnet i 1999.

– Vi er glad for å ha vunnet kontrakten. Dette er en stor jobb, som vi skal utføre for Bane Nor i løpet av tre uker med togfri tunnel, forteller anleggsleder Njål Sund.

I tillegg til 1780 bolter og 740 kubikkmeter sprøytebong som skal brukes til å sikre tunnelen, skal seks betongbuer erstattes med stålbuer, og det skal utføres noe vann og frostsikring. Til slutt skal tunnelen på over 10.000 meter vaskes, en jobb som også utføres av Mesta.

Intensive uker

Mesta Spesialproduksjon har lang erfaring med slike arbeider, både langs jernbane og vei. Dette er likevel et krevende prosjekt som vil stille høye krav av alle som er involvert. Jobben må nemlig utføres i løpet av to uker i november, samt en uke i påsken neste år.

– Den største utfordringen er helt klart logistikken og at vi har så begrenset tid. Det er ikke mye rom for feil, og ting må være planlagt ned i minste detalj før oppstart, forklarer Sund.

Når startskuddet går vil det være døgnkontinuerlig drift i tunnelen i to uker.

– Vi ser frem til en god dialog med både byggherre og underentreprenører for å sikre at vi kan gjennomføre på en god måte, avslutter Sund.