Snorklipping i Romsdalen

Snorklipping på anlegget ved Fantebrauta
Denne uka åpnet det store skredsikringsprosjektet på E136 i Romsdalen, som Mesta har jobbet med de siste to årene.

Anlegget består av 1,7 kilometer ny bilveg med gang- og sykkelvei, en løsmassetunnel på 240 meter og en voll som skal redusere lufttrykket fra snøskred samt fange opp skredmasser. Langs vollen går en 500 meter lang tørrmur – en av de største i Norge.

I tillegg til rassikringsprosjektet har Mesta bygget en ny kontrollstasjon for tungbiler som ble åpnet i fjor.

– Dette har vært et stort samarbeidsprosjekt som har involvert mange fag internt i Mesta. Først og fremst Mesta anlegg Sogn og Fjordane og betongavdelingen i Spesialproduksjon, men også fjellsikring, rekkverk, anleggsavdelingen Møre og Romsdal, driftskontrakten på Åndalsnes og prosjektavdelingen i Elektro, som alle har stått for viktige bidrag, forteller prosjektleder Bjørn Inge Falling.

Nå er prosjektet fullført og overlevert, og Falling benytter muligheten til å skryte av gode kollegaer.

– Det har vært et veldig bra samarbeid internt, og det har bidratt til at det har vært kjekt å jobbe i Romsdalen, selv når vi har klaget litt på at det blåser fælt her, sier Falling med et smil.

binary-2490729-1296257

Sikkerheten i fokus

Med til tider tøft vær og den etter hvert så berømte «Mannen» som nærmeste nabo har arbeidene vært stoppet med ujevne mellomrom på vinterstid på grunn av rasfare.

– Vi har holdt på i nokså nøyaktig to år, avbrutt av 74 dager anleggsstopp på grunn av stor rasfare. Dette er årsaken til at anlegget først kunne overleveres i oktober og ikke i juli, slik planen var, forteller anleggsleder Bjørn Fossen i forbindelse med snorklippingen.

Falling forteller at det også har vært et godt samarbeid med byggherre med tanke på de utfordringene rasfaren medførte.

– Det har vært en god dialog med Statens vegvesen hele veien. Sikkerheten har vært førsteprioritet, både med tanke på rasfare og HMS for øvrig, understreker Falling.

 I et så stort og komplekst prosjekt, med mange involverte, er det alltid en risiko for ulykker. Men tallene taler for seg selv.

– Vi har arbeidet over 93.000 timer og har ikke hatt noen skader som har ført til fravær, avslutter prosjektlederen.