Tiltakene gir resultater

Med vaktmestertjeneste fra Mesta blir vedlikeholdsbehov og driftsprosjekter utført på en effektiv måte som passer deg som kunde.
Mesta har så langt klart å unngå smitte i egne rekker, til tross for at det hos underentreprenører har vært et bekreftet tilfeller.

- Alt tyder på at det er gjort en formidabel jobb av alle ansatte for at vi skal klare å begrense smittespredning, sier HMS-sjef Øyvind Roland Persson. Han har koordinert arbeidet med å forebygge Corona i Mesta. Kriseberedskapsgruppen sammen med HMS- & BHT-personellet har lagt ned stor innsats for å utarbeide nye planer, rutiner og tiltak etter hvert som situasjonen har utviklet seg.

 - Jeg er imponert over måten de ulike miljøene og de ansatte i Mesta har klart å tilpasse seg situasjonen på. Vi har et stort samfunnsansvar og det er godt å se at vi fortsatt klarer å levere på de samfunnskritiske oppgavene takket være tidlige tiltak og lojalitet mot disse.

 Håper på smittefri påske

Sjef for bedriftshelsetjenesten, Margun Dahle, forteller at de har vært i kontakt med alle ansatte som er meldt inn og har hatt symptomer.

- Mitt inntrykk er at de ansatte har vært flinke til å følge retningslinjer, og har reagert helt korrekt når det har vært mistanke om smitte. Vi har fulgt opp alle mistenkte tilfeller, men har heldigvis klart å unngå påvist Coronasmitte så langt, forteller hun.

Til tross for at dette forbereder man seg i kriseberedskapsgruppen på at smittetilfeller nærmest er uunngåelig.

- Vi forventer å få tilfeller med Covid-19 etter hvert, og da må vi ivareta den åpenheten rundt dette som vi har hatt så langt. Det er viktig for at vi skal kunne ivareta den som er smittet og kolleger rundt. Vi skal ikke bli for opptatt av statistikken, slår Dahle fast.

Hun minner også om at det er viktig å opprettholde de gode rutinene også utenfor jobb.

- For meg virker det som om de fleste er flinke til å ta hensyn privat også. Nå er påske rett rundt hjørnet og det er viktig å ikke glemme å følge de reglene som gjelder. Viruset avslutter ikke arbeidsdagen klokken 16 og tar heller ikke ferie, påpeker hun med smil.