Utbedrer fergekai for 150 millioner

På bilde f.v.: prosjektleiar SVV Oddvin Hov, regionvegsjef Helge Eidsnes, direktør MSP Kjell A Næss, prosjektsjef betong Ove Tuften og avd.dir SVV Svenn Egil Finden.
150 millioner brukes på betydelige oppgraderinger på fergesambandet som knytter sammen Hella, Dragsvik og Vangnes. Det er Mesta som skal gjøre jobben.

Personene på bildet fra venstre.: prosjekteder SVV Oddvin Hov, regionvegsjef Helge Eidsnes, direktør Mesta spesialproduksjon Kjell A. Næss, prosjektsjef betong Ove Tuften og avdelingsdirektør i SVV Svenn Egil Finden.

Mesta signerte i forrige uke kontrakten med Statens vegvesen. Rett over nyttår starter arbeidet.

– Vi skal bygge en helt ny fergekai på Vangsnes, og rive to gamle. Den første delen skal stå ferdig rett før jul neste år og den andre på høsten 2020, forteller prosjektsjef Ove Tuften.

I tillegg til å rive gammelt og bygge nytt skal det byttes fergelem på reservekaia, støpes nytt kaidekke mellom de to kaiene og settes opp tre nye servicebygg. Det skal også dras en ny sjøledning fra Dragsvik til Hella for å sikre bedre ferskvannsforsyning, og områdene på land får et løft, slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming.

­– Dette er en stor jobb, og det kommer til å være mange i sving. I tillegg til betongavdelingen fra Spesialproduksjon skal Anlegg Sogn og Fjordane og Mesta Elektro bidra. Vi har hentet inn et tømrerfirma til å sette opp byggene og har underentreprenører på blant annet riving, dykking, pæling og stålarbeider, forklarer Tuften.

De nye fergekaiene blir tilrettelagt for el-ferger og det blir informasjonstavler som gir informasjon om stenging av fjellovergangene og tunnelene i nærområdet.

Full trafikk

Under hele anleggsperioden må Mesta ta hensyn til trafikken både på land og på vannet. Trafikantene blir loset inn på en smalere av- og påkjøring, men skal ikke bli stanset av arbeidene.

– Planen er at det skal være vanlig trafikkavvikling, og fergene skal følge rutetabellen som vanlig. Det blir en utfordring vi må løse når vi har egne flåter på fjorden i forbindelse med pæling og andre andre arbeider, sier Tuften

Som en del av kaiutbedringene skal nemlig grove stålpæler - over en meter i diameter - borres ned i fjellet. I tillegg til alle andre utfordringer er prosjektsjefen forberedt på at perioder med vinter og grov sjø kan gjøre arbeidet krevende. Han er likevel ikke i tvil om at jobben skal gå bra.

– Det er mange fag involvert i dette prosjektet, både internt i Mesta og underentreprenører. Men vi har god erfaring med slike komplekse prosjekter, og samarbeider godt. Nå er vi i full gang med planlegging og mobilisering, slik at vi er klare til oppstart 10. januar, avslutter prosjektsjefen.