Vis meny

Vår kultur

Mesta er et verdidrevet selskap. Verdiene våre - fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet - hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

Vår visjon "vi viser vei" sier mye om Mestas ambisjon. Som ledende innen bygging og vedlikehold av vei i 180 år, ser vi det naturlig at Mesta as også i fremtiden skal være i forkant. Vi skal gå foran og vise vei innen våre kompetanseområder.

Både visjon og verdier skal brukes som praktiske verktøy og mentale sjekklister i hverdagen. Våre verdier gjelder for alle i selskapet, uansett funksjon, nivå eller geografisk plassering.

  • Etiske retningslinjer

   Mesta er et verdidrevet selskap og vi har alle et ansvar for både kunder, ansatte og ytre miljø. Mesta har etiske retningslinjer som uttrykker skikk og bruk i møte med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer.

  • Etiske retningslinjer for innkjøp

   Mesta skal ta et aktivt samfunnsansvar i leverandørkjeden. Selskapet arbeider etter høye miljømessige og sosiale standarder med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale retningslinjer og konvensjoner.

  • Samfunnsansvar

   Mesta har et stort samfunnsansvar: om vi ikke gjør jobben vår skikkelig, blir mennesker satt i fare. Derfor tar vi i Mesta vårt samfunnsansvar på største alvor, og jobber kontinuerlig for å holde en så høy som mulig standard på alt vi gjør.

  • Sikkerhet

   All produksjonsvirksomhet i Mesta medfører faremomenter. Mye av arbeidet foregår på eller langs trafikkerte veier, i høyden, i fjell eller under vann. I Mesta går hensynet til liv, helse og sikkerhet foran alle andre hensyn.