Samfunnsansvar

Mesta har et stort samfunnsansvar: om vi ikke gjør jobben vår skikkelig, blir mennesker satt i fare. Derfor tar vi i Mesta vårt samfunnsansvar på største alvor, og jobber kontinuerlig for å holde en så høy som mulig standard på alt vi gjør.

Etikk

Mesta skal ta et aktivt samfunnsansvar i leverandørkjeden. Selskapet arbeider etter høye miljømessige og sosiale standarder med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale retningslinjer og konvensjoner.

Våre etiske retningslinjer for innkjøp finner du ved å klikke her.

Ytre miljø

Klima og miljø er vår tids største utfordring. Vi i Mesta vet vi har et stort ansvar for å redusere belastningen på miljøet, og vi jobber hele tiden med å redusere utslipp og skader på miljøet. Gjennom en årlig rapportering til CO2 Focus viser vi at vi stadig vekk gjør store reduksjoner i påvirkningen vår på vårt ytre miljø.

Anleggsvirksomhet kan i seg selv være miljøbelastende. Vår målsetting er å redusere miljøpåvirkningene vi er ansvarlig for så mye som mulig. Dette innebærer blant annet at vi anskaffer kjøretøyer og maskiner som er basert på ny, utslippsfri teknologi.

Sikkerhet

All produksjonsvirksomhet i Mesta medfører faremomenter. Mye av arbeidet foregår på eller langs trafikkerte veier, i høyden, i fjell eller under vann. I Mesta går hensynet til liv, helse og sikkerhet foran alle andre hensyn.

Mesta jobber systematisk med å styrke kompetansen innen sikkerhet. Sikkerhetsplanene evalueres og revideres kontinuerlig. Det pågår også løpende forbedringer.

Alle ansatte og innleide mannskaper er pålagt å gjennomføre sikkerhetskurs før de kan arbeide på, langs eller ved vei. Mesta stiller samme sikkerhetskrav til underleverandørene som til egne ansatte.