HMS - Jeg bryr meg

Fjellsikring i Mesta

Sikkerhet og HMS har alltid førsteprioritet i Mesta, både for egne ansatte og med tanke på de rundt oss. For oss handler ikke HMS-kultur om skippertak, men om langsiktig og målrettet arbeid.

All produksjonsvirksomhet i Mesta medfører faremomenter. Mye av arbeidet foregår på eller langs trafikkerte veier, i høyden, i fjell eller under vann. I Mesta går hensynet til liv, helse og sikkerhet foran alle andre hensyn.

Gjennom vårt slagord “jeg bryr meg” har vi etablert en måte å tenke på der alle har et ansvar for at HMS-arbeidet ivaretas til enhver tid.

Alle som jobber i Mesta har et klistremerke på hjelmen hvor det står “jeg bryr meg”. Det er både en påminnelse i hverdagen og et bilde på hvor viktig sikkerheten er for oss – det å bry seg er alltid noe vi skal ha i tankene.

Mesta jobber systematisk med å styrke kompetansen innen sikkerhet. Sikkerhetsplanene evalueres og revideres kontinuerlig. Det pågår også løpende forbedringer.

Mesta har fem KHMS-ledere og en KHMS-sjef som har ansvaret for å følge opp både HMS-arbeidet og kvaliteten på det vi gjør. Selskapet har hatt en svært positiv utvikling i HMS-tallene. De siste årene har Mesta nådd et skadetall som ligger langt under gjennomsnittet i bransjen – og det er vi stolte av!

Alle ansatte og innleide mannskaper er pålagt å gjennomføre sikkerhetskurs før de kan arbeide på, langs eller ved vei.

Mesta stiller samme sikkerhetskrav til underleverandørene som til egne ansatte.