Ledelsesprinsipper

Prosjektleder og fjellsikrer går igjennom risikovurderingen

Våre ledelsesprinsipper er en felles plattform, og en felles måte å lede på som er godt forankret i Mesta sine verdier.

Fokus

Våre ledere brenner for gode resultater og setter kunden i fokus. De kommuniserer tydelig og formidler relevant informasjon til kunder og medarbeidere.

Endringsvilje

Våre ledere søker kontinuerlig forbedringer, og jobber aktivt for å utvikle og inspirerer sine medarbeidere. De har mot til å utfordre etablerte praksiser.

Helhetsansvar

Våre ledere tar ansvar, er lydhøre, og ser helheten. De setter samarbeid høyt både på tvers i organisasjonen og i teamet.

Ærlighet

Våre ledere er til å stole på. De gir tydelige tilbakemeldinger og bygger tillitsfulle relasjoner til sine medarbeidere.