Sikkerhet

All produksjonsvirksomhet i Mesta medfører faremomenter. Mye av arbeidet foregår på eller langs trafikkerte veier, i høyden, i fjell eller under vann. I Mesta går hensynet til liv, helse og sikkerhet foran alle andre hensyn.

Mesta jobber systematisk med å styrke kompetansen innen sikkerhet. Sikkerhetsplanene evalueres og revideres kontinuerlig. Det pågår også løpende forbedringer.

Alle ansatte og innleide mannskaper er pålagt å gjennomføre sikkerhetskurs før de kan arbeide på, langs eller ved vei.

Mesta stiller samme sikkerhetskrav til underleverandørene som til egne ansatte.