Våre ansatte

Mesta sine traineer på opplæring i Bergen

De ansatte i Mesta er selskapets viktigste ressurs. Med omtrent 200 års erfaring på veien, lokalkunnskap fra nord til sør og stor stå-på vilje er Mesta-ansatte en uvurderlig styrke i selskapets konkurransekraft. Ved årsskiftet 2015/2016 hadde Mesta 1300 ansatte.

For at Mesta skal være konkurransedyktige er vi avhengige av at vi har ansatte med rett kompetanse. Derfor satser vi også på alle våre hverdagshelter som er ute i all slags vær for å gjøre den viktige jobben, nemlig å få folk fram. 

Alle våre ansatte får den nødvendige opplæringen som trengs for å gjøre en god jobb. Men det stopper ikke der. En av være verdier er endringsvilje, og vi leter alltid etter måter å jobbe smartere på, bli bedre og utvikle oss. To eksempler er våre utviklingsprogrammer.

Talentutvikling

Mesta er opptatt av at de ansatte skal få muligheten til å utvikle seg, og vokse i sine roller. Selskapet har et talentprogram som favner om både nyutdannede og interne. Deltakerne i programmet følges opp av en egen talentkoordinator og en mentor, og på den måten sikrer vi god kompetanseoverføring slik at morgendagens arbeidere og ledere er best mulig rustet til å løse morgendagens utfordringer.

Lederutvikling

Vi satser på våre ledere. Gjennom lederutviklingskursene i Mesta får ledere på alle nivåer i organisasjonen mulighet til å bygge på sin erfaring og kompetanse som leder, og utvikle seg videre. Gjennom lederutviklingsprogrammene er det fokus på å bli trygg i rollen, utveksle erfaringer og det å bygge nettverk internt.