Vis meny

Vi er Mesta

Hver dag, over alt i hele Norge, er Mesta til stede der folk ferdes. Vi sørger for at folk kommer trygt frem dit de skal.

Mesta er et moderne entreprenørselskap med spisskompetanse på infrastruktur. De fire forretningsområdene våre er Drift og vedlikehold av vei, Anlegg, Elektro og Spesialproduksjon. 

Drift og vedlikehold av vei

Med nesten 200 års erfaring med arbeid innen samferdsel, er vi i dag ledende innen vedlikehold og drift av vei i Norge. Mesta har over 40 Drift og vedlikeholdskontrakter for Statens vegvesen, og holder veier åpne og trygge for ferdsel over hele landet.

Anlegg

Mesta er delt inn i fire regioner og en divisjon for Elektro. I hver region har vi dyktige anleggsmiljøer som kan utføre oppdrag innenfor veianlegg og jernbane-, men også for andre kunder. Våre prosjektledere har kunnskapen og kompetansen for å lede sammensatte og tverrfaglige prosjekter. 

Spesialproduksjon

Mesta Spesialproduksjon er en landsdekkende enhet i Mesta, med spissede fagmiljøer innenfor blant annet betong, fjell og tunnelsikring, rekkverk, og bru- og kaiarbeider. Våre fagfolk løser utfordrende prosjekter over hele landet, gjerne i samarbeid med våre driftskontrakter og anleggsavdelinger.

Elektro

Mestas montører utfører de mest krevende oppgavene innen elektroteknisk installasjon langs vei og infrastruktur. Store deler av virksomheten er knyttet til installasjon og vedlikehold av den tekniske utrustningen i tunneler. Driftskontrakter for Statens vegvesen utgjør en vesentlig del av aktiviteten, men stadig flere private og kommunale aktører nyter godt av Mestas kompetanse og erfaring.

Mesta FÅR FOLK FRAM.

 

 • Drift og vedlikehold

  Verdidrevet selskap

  Mesta er et verdidrevet selskap. Verdiene våre - fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet - hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

 • Regiondirektør Vegard Ystenæs

  Ledelse og organisering

  Mesta har fire landsdekkende forretningsområder: Drift og vedlikehold, Anlegg, Spesialproduksjon og Elektro. På hovedkontoret på Lysaker sitter stab og støttefunksjoner.

 • Vår historie

  Mesta har en lang og stolt historie som Norges største leverandør av drift og vedlikehold av infrastruktur.

 • Nøkkeltall

  Nøkkeltall for Mesta. For mer utfyllende informasjon, se årsrapporter som du finner under Rapporter i hovedmenyen.

 • Eierskap og styre

  Mesta er et aksjeselskap som eies av Staten. Styret består av ni medlemmer hovedsakelig fra det private næringsliv og ansatterepresentanter. Selskapets generalforsamling er Staten ved næringsministeren.