ISO-sertifiseringer

Daniel Sørensen forteller om prosjektet Ekeberg Svartdall

Mesta er sertifisert i henhold til ISO:14001 og ISO:9001 og arbeider systematisk med miljø- og kvalitetsledelse.

Mesta er et ledende norsk entreprenørselskap med tilstedeværelse over hele landet og som leverer kritiske tjenester for å skape trygge norske veier og infrastruktur. Våre ansatte har bred kompetanse og solid erfaring. Sammen med dyktige lokale samarbeidspartnere jobber vi mot Mesta sin visjon: å vise vei i vår bransje og innenfor våre forretningsområder.  

NS-EN ISO 14001:2015 – ledelsessystem for miljø

Mesta er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 – et synlig bevis på at vi jobber med miljøstyring og for at all virksomhet i Mesta skal gjennomføres med tanke på å beskytte miljøet og ved å forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning.

NS-EN ISO 9001:2015 - ledelsessystem for kvalitet

Mesta er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, og tilfredsstiller internasjonale krav til god kvalitetsledelse. Vårt ledelsessystem for kvalitet og miljøstyring er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet- Det er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet- og miljøledelse.

Mesta sine ISO-sertifiseringer inkluderer alle forretningsområder og gjelder for hele selskapet.

Kiwa+NA_9001-14001