Ledelse og organisering

Mesta har aktivitet over hele landet, og er av den grunn delt inn i fire regioner, samt en divisjon for Elektro. På hovedkontoret på Lysaker sitter stab og støttefunksjoner.

 

       
 
Kurt Opseth
Kurt Opseth
Administrerende direktør

   
NN_bintra
Lars Morten Olsen
Fung. Økonomi- og finansdirektør
 
Kjell Naess
Kjell A. Næss
Direktør
Spesialproduksjon
    
Terje Dengerud
Terje Dengerud 
Direktør
Elektro
 
Arne Roald Larsen
Arne Roald Larsen
Regiondirektør
Region Nord
    
Vegard Ystenæs tmb
Vegard Ystenæs
Regiondirektør
Region SørØst
 
Rolf Dale tmb
Rolf Dale 
Regiondirektør
Region Vest