Ledelse og organisering

Mesta har aktivitet over hele landet, og er av den grunn delt inn i fire regioner, samt en divisjon for Elektro. På hovedkontoret på Lysaker sitter stab og støttefunksjoner.

 

       
 
Kurt Opseth
Kurt Opseth
Administrerende direktør

     
  
Vegard Ystenæs tmb

Vegard Ystenæs
Regiondirektør
Region SørØst

   
Arne Aarsbog
Arne Årsbog 
Regiondirektør
Region Midt
 
Kjell Naess
Kjell A. Næss
Regiondirektør
Region Vest
    
Terje Dengerud
Terje Dengerud 
Direktør
Elektro
 
Arne Roald Larsen
Arne Roald Larsen
Regiondirektør
Region Nord
    
Trond Stabekk TMB
Trond Stabekk
Økonomi- og finansdirektør