Ledelse og organisering

Mesta har aktivitet over hele landet, og er av den grunn delt inn i tre regioner: SørØst, Vest og Nord. I tillegg har vi divisjonene Spesialproduksjon og Elektro. På hovedkontoret på Lysaker sitter stab og støttefunksjoner.

 

       
 
Arne Roald Larssen
Arne Roald Larssen 
Konstituert
Administrerende direktør

   
Bjørn-Egil Ekhaugen
Bjørn-Egil Ekhaugen
Økonomi- og finansdirektør
  
Lars Morten Olsen
Lars Morten Olsen
Konstituert direktør
Innovasjon og Forretningsutvikling  
    
Kjell Næss
Kjell A. Næss 
Direktør
Spesialproduksjon
  
Ole Håkon Karlsen
Ole-Håkon Karlsen
Konstituert regiondirektør
Region Nord
    
Vegard Ystenæs
Vegard Ystenæs
Regiondirektør
Region SørØst
 
Rolf Dale
Rolf Dale 
Regiondirektør
Region Vest
 
Oddmund Lefdal tmb
Oddmund Lefdal
Direktør
Elektro
Per Arne Berge tmb

Per Arne Berge
Konstituert direktør
HR og Samfunnsansvar