Nøkkeltall

Nøkkeltall for Mesta. For mer utfyllende informasjon, se årsrapporter som du finner under Rapporter i hovedmenyen.

 

 

Regnskapstall i millioner kroner

2017

2016

2015

2014

2013

Videreført virksomhet

       

 

    Driftsinntekter

3 765

3 608

4 129

4 129

4 011

    Driftsresultat (EBITDA)

100

262

589

268

230

    Driftsresultat (EBIT)

-19

137

440

116

73

    Resultat før skatt

-21

139

441

116

80

    Driftsmargin

-0,5%

3,8%

10,8%

2,8%

1,8 %

 

       

 

Mesta konsern

       

 

    Årsresultat

-15

66

335

226

166

    Resultatmargin etter skatt

-0,4%

1,8%

8,2%

5,5%

4,1 %

    Totalkapitalrentabilitet etter skatt

-0,8%

3,1%

14,9%

9,9%

7,1 %

    Egenkapitalandel

40,3%

35,2%

44,4%

40,8

38,8 %

    Antall ansatte

1 420

1 334

1 285

1 455

1 520

    Antall årsverk

1 388

1 312

1 259

1 356

1 449

 

       

 

    Gevinster ved salg av eiendom

1

60

343

51

44