Nøkkeltall

Nøkkeltall for Mesta. For mer utfyllende informasjon, se årsrapporter som du finner under Rapporter i hovedmenyen.

 

 

Regnskapstall i millioner kroner

2016

2015

2014

2013

2012

Videreført virksomhet

     

 

 

    Driftsinntekter

3 608

4 129

4 129

4 011

3 740

    Driftsresultat (EBITDA)

262

589

268

230

489

    Driftsresultat (EBIT)

137

440

116

73

355

    Resultat før skatt

139

441

116

80

369

    Driftsmargin

3,8%

10,8%

2,8%

1,8 %

9,5 %

 

     

 

 

Mesta konsern

     

 

 

    Årsresultat

66

335

226

166

159

    Resultatmargin etter skatt

1,8%

8,2%

5,5%

4,1 %

4,2 %

    Totalkapitalrentabilitet etter skatt

3,1%

14,9%

9,9%

7,1 %

6,1 %

    Egenkapitalandel

35,2%

44,4%

40,8

38,8 %

44,1 %

    Antall ansatte

1 334

1 285

1 455

1 520

1 699

    Antall årsverk

1 312

1 259

1 356

1 449

1 636

 

     

 

 

    Gevinster ved salg av eiendom

60

343

51

44

134 

 

     

 

 

(Tall for 2010 er ikke omarbeidet  for videreført virksomhet)