Nøkkeltall

Nøkkeltall for Mesta. For mer utfyllende informasjon, se årsrapporter som du finner under Rapporter i hovedmenyen.

 

 

Regnskapstall i millioner kroner

2014

2013

2012

2011

2010

Videreført virksomhet

 

 

 

 

 

    Driftsinntekter

4 129

4 011

3 740

3 938

4 177

    Driftsresultat (EBITDA)

268

230

489

545

221

    Driftsresultat (EBIT)

116

73

355

423

43

    Resultat før skatt

116

80

369

442

43

    Driftsmargin

2,8%

1,8 %

9,5 %

10,7 %

0,9 %

 

 

 

 

 

 

Mesta konsern

 

 

 

 

 

    Årsresultat

226

166

159

232

24

    Resultatmargin etter skatt

5,5%

4,1 %

4,2 %

5,9 %

0,6 %

    Totalkapitalrentabilitet etter skatt

9,9%

7,1 %

6,1 %

8,0 %

0,8 %

    Egenkapitalandel

40,8

38,8 %

44,1 %

37,5 %

43,5 %

    Antall ansatte

1 455

1 520

1 699

1 778

1 830

    Antall årsverk

1 356

1 449

1 636

1 660

1 720

 

 

 

 

 

 

    Gevinster ved salg av eiendom

51

44

134 

390 

 144

 

 

 

 

 

 

(Tall for 2010 er ikke omarbeidet  for videreført virksomhet)