Eierskap og styre

Mesta er et aksjeselskap som eies av Staten. Styret består av ni medlemmer hovedsakelig fra det private næringsliv og ansatterepresentanter. Selskapets generalforsamling er Staten ved næringsministeren.

 

nyheim_intra

John Nyheim
Styreleder 

    
driveklepp_intra

Janicke W. Driveklepp
Styremedlem 

Mari Skjærstad

Mari Skjærstad
Styremedlem

 
Ørjan Svanevik

Ørjan Svanevik
Styremedlem

 
Hilde Nordskogen

Hilde Nordskogen
Styremedlem 

 
Jens Petter Hermansen

Jens Petter Hermansen
Styremedlem
Ansatterepresentant

  
krokå2  tmb

Geir Krokå
Styremedlem

 
Terje Dahlen
  

Terje Dahlen
Styremedlem
Ansatterepresentant

 
Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin
Styremedlem