Eierskap og styre

Mesta er et aksjeselskap som eies av Staten. Styret består av ni medlemmer hovedsakelig fra det private næringsliv og ansatterepresentanter. Selskapets generalforsamling er Staten ved næringsministeren.

 

Nyheim

John Nyheim
Styreleder 

    
Driveklepp

Janicke W. Driveklepp
Styremedlem 

 
Bilde mangler

Catharina Hellerud
Styremedlem 

 
Hermansen

Jens Petter Hermansen
Styremedlem
Ansatterepresentant

  
Krokå


Geir Krokå
Styremedlem
Ansattrepresentant

 

    
Haslie

Geir Haslie
Styremedlem
Ansatterepresentant

 
Karlsen Sørby

Morten Karlsen Sørby
Styremedlem

   
Bilde mangler
Anne Marit Panengstuen
Styremedlem