Eierskap og styre

Mesta er et aksjeselskap som eies av Staten. Styret består av ni medlemmer hovedsakelig fra det private næringsliv og ansatterepresentanter. Selskapets generalforsamling er Staten ved næringsministeren.

 

nyheim_intra

John Nyheim
Styreleder 

    
driveklepp_intra

Janicke W. Driveklepp
Styremedlem 

 
Hilde Nordskogen

Hilde Nordskogen
Styremedlem 

 
Jens Petter Hermansen

Jens Petter Hermansen
Styremedlem
Ansatterepresentant

  
krokå2  tmb


Geir Krokå
Styremedlem
Ansattrepresentant

 

    
NN_bintra

Geir Haslie
Styremedlem
Ansatterepresentant

 
NN_bintra

Morten Karlsen Sørby
Styremedlem

   
adele
Adele Bugge Norman Pran
Styremedlem