Vår historie

Mesta har en lang og stolt historie som Norges største leverandør av drift og vedlikehold av infrastruktur.

2015 -  Ny administrerende direktør

Etter en god og grundig prosess med flere kjøpsinteressenter beslutter Nærings- og Fiskeridepartementet at de ikke kommer til å selge Mesta. Kurt Opseth blir ansatt som ny administrerende direktør i Mesta. Han erstattet Harald Rafdal, som hadde ledet Mesta siden 2008. 

2014 – Salgsprosess

Mesta AS og Tertnes Holding Industri AS kommer til enighet om at Tertnes Holding Industri kjøper Mesta sin eierpost i maskin-, utstyr- og verkstedsgruppen Bulder AS. Nærings- og Fiskeridepartementet iverksetter en salgsprosess av Mesta AS. 

2013 - Mesta er 10 år

I januar markerer Mesta sine første 10 år. Dette feiret vi med en stor markering der alle de ansatte.  I juni etablerer Mesta AS og Tertnes Holding Industri AS et nytt konsern, som fikk navnet Yours AS, der Mesta Verksted AS inngår. Konsernet blir senere omdøpt til Bulder. 

2012 - Mesta går ut over grensen

Mesta etablerte seg i Sverige og vant sin første driftskontrakt i 2012. Kontrakten omfatter området rundt Helsingborg i Skåne og har en varighet på fire år. Mesta har en ambisjon om å vokse videre i Sverige, både innen driftskontrakter og i andre markeder. 

2012 - Avvikler konsernmodellen

I løpet av høsten 2012 ble Mesta Konsern AS, Mesta Drift AS og Mesta Elektro AS fusjonert til ett selskap – Mesta AS. Til tross for at Mesta Verksted, Mesta Eiendom og Mesta Sverige forblir egne AS vil selskapet bli videreført som ett selskap med Harald Rafdal som adm. direktør. 

2011 – Rekordoverskudd

Mesta fikk et overskudd på 232 MNOK i 2011. Dette er beste resultatet i Mestas historie til nå. 

2011 - Salg og restrukturering

Salg av Mesta Industri til Lemminkäinen Norge og salg av Geo Survey til Svenska Mätcenter. Mesta Drift etablerte Mesta Drift Bane og vant flere viktige kontrakter for Jernbaneverket. 

2010 - Halvering av skadefravær

HMS-kampanjen JEG BRYR MEG, som startet i januar og varte gjennom hele året, reduserte antall skader og halverte skadefraværet i Mesta-konsernet. 

2010 - Første år med overskudd som konsern

En betydelig omstilling og omstrukturering de siste årene viste resultater i 2010. Dette gav et overskudd etter tre år med negativt resultat. 

2008 - Ny konsernsjef

Harald Rafdal ble ny konsernsjef i november 2008. Han erstattet Kyrre Olaf Johansen, som hadde ledet Mesta siden etableringen. 

2008 - Konsernetablering

For å gi et bedre grunnlag for økt lønnsomhet og vekst ble virksomheten i Mesta organisert som selvstendige datterselskaper fra 1. september 2008. Konsernet Mesta fikk datterselskapene Mesta Drift as, Mesta Entreprenør as, Mesta Asfalt as, Mesta Elektro as, Mesta Stein as, Mesta Verksted as og Mesta Eiendom as. Geo Survey as var allerede et selvstendig datterselskap. 

2006 - Mesta blir en merkevare

I 2006 gjennomførte Mesta en omfattende profil- og rekrutteringskampanje i TV, radio og aviser. Kampanjen viste hvilke kvaliteter Mesta sto for og uttrykte selskapets ambisjon om videre utvikling for å tiltrekke seg dyktige mennesker. Kampanjen ga Mesta den nest høyeste målte omdømmeveksten i Norge i 2006 og ble premiert med Kommunikasjonsforeningens fagpris. 

2005 - Eierskifte

Statens eierskap i Mesta as overføres i juli 2005 fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Eierskiftet ble begrunnet med at det ikke forelå tunge sektorpolitiske eller andre grunner til at Samferdselsdepartementet fortsatt burde eie Mesta as. Overføringen innebar ingen endringer for selskapet eller de ansatte. 

2003 - Etablering av Mesta as

Mesta as ble etablert 1. januar 2003, da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et eget aksjeselskap og konkurranseutsatt. Eier var Samferdselsdepartementet. Hovedfokuset var å omstille virksomheten til en konkurransedyktig bedrift. Det innbar fokusering på kommersiell forståelse, kulturbygging og verdiimplementering.