Verdidrevet selskap

Mesta er et verdidrevet selskap. Verdiene våre - fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet - hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

Vår visjon "vi viser vei" sier mye om Mestas ambisjon. Som ledende innen bygging og vedlikehold av vei i 180 år, ser vi det naturlig at Mesta as også i fremtiden skal være i forkant. Vi skal gå foran og vise vei innen våre kompetanseområder.

Både visjon og verdier skal brukes som praktiske verktøy og mentale sjekklister i hverdagen. Våre verdier gjelder for alle i selskapet, uansett funksjon, nivå eller geografisk plassering.

Fokus

 • Vi fokuserer på våre kunder, gjør dem bedre og lærer av dem.
 • Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, synliggjør dem overfor våre kunder.
 • Vi prioriterer lønnsomhet fremfor volum.
 • Vi blir lønnsomme gjennom å effektivisere virksomheten.

Endringsvilje

 • Endring er en naturlig del av vår hverdag.
 • Vi har vilje og mot til å endre oss, ikke bare i takt med vå omverden, men raskere.
 • Vi vet at det vi tidligere gjorde, ikke var galt, men endrer oss som en følge av at vår omverden er i endring.
 • Vi er positive til andres endringsforslag og kommer selv med bidrag.

Helhetsansvar

 • Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av.
 • Vi tar ansvar og initiativ, og venter ikke på andre.
 • Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere.
 • Vi vinner eller taper sammen.

Ærlighet

 • Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling.
 • Vi er til å stole på.
 • Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes.
 • Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være.
 • Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.