Vil du være en del av Mesta sine brøytesjåfører i nordre del av Østfold i vinter?

Vil du eller flere/andre i firmaet ditt være en del av Mesta sine brøytesjåfører i nordre del av Østfold i vinter?

Oppdraget er å sikre trygghet for alle som ferdes på veiene når det snør. Oppdraget omfatter fylkesveier i gamle Østfold fylke.

Vi stiller med lastebil. Du må ha førerkort for lastebil og mulighet til å inngå i en skiftordning gjennom vinteren. Som sjåfør jobber du bare når det er behov, men har betaling for å stå i en beredskapsordning gjennom vinteren. Oppdraget kan passe for deg som har et gårdsbruk, driver anleggs- asfalt- eller gartnervirksomhet.

Er dette aktuelt vil vi gjerne komme i kontakt med deg

Registrer deg her for å vise uforpliktende interesse. Vi tar raskt kontakt.