Driftskontrakt Vest-Finnmark

INNLEIE AV MANNSKAP, LASTEBILER, ANLEGGSMASKINER OG TRAKTORER TIL VEIVEDLIKEHOLD 2021-2026

Registrere interesse

Registrer interesse i skjema

Kontaktinformasjon

For mer informasjon ta kontakt med:

Innkjøpsleder Kjell-Viggo Løvhaug
Tlf: 952 59 737
E-post: kjell-viggo.lovhaug@mesta.no

Mesta skal regne på driftskontrakt 9506 Vest-Finnmark for Statens Vegvesen, og ønsker å komme i kontakt med entreprenører og leverandører som vil bidra. 

Vi ser etter leverandører som kan levere:

• Brøyting, strøing og snørydding
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Kantklipp
• Grøfting
• Andre veivedlikeholdsoppgaver

Om kontrakten

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Alta, Hammerfest, Nordkapp, Porsanger, Karasjok og Kautokeino kommuner.  546,366 km veg totalt, hvorav 532,751 km riksveg 13,615 km riks-g/s-veg.

Ta kontakt

For å registrere interesse kan du registrere deg under:

Registrer interesse