Driftskontrakt Nordfjord

Innleige av mannskap, lastebilar, hjullastarar, traktorar og gravemaskiner til vedlikehaldsoppgåver 2019-2024.

Mesta skal rekne på Driftskontrakten 1407 NORDFJORD, som dekker dagens Eid, Horningdal, Selje, Stryn, Vågsøy, Vanylven og Volda kommunar.

Vi ynskjer å koma i kontakt med deg som kan utføre oppdrag som strøing, brøyting, snørydding
og levering av strøsand. Aktuelle oppgåver om sommaren er stikkesetting, kantklipp, grøntarbeid, grøfting, renhold av toalett, og andre vedlikehalds oppgåver, i tillegg til å ha mannskap for utleige. Vi kan også ha behov for lokale, område og hallar for lagring av materiell og strøsand.

Ta kontakt!

Mesta ber om at interesserte tek kontakt snarast råd med innkjøpssjef Inger Havnes, tlf 922 49 148, e-post:  inger.Havnes@mesta.no eller distriktssjef Dagfinn Brotnow, tlf 951 91 940, e-post: dagfinn.brotnow@mesta.no