Et nytt Mesta

1. februar startet et nytt kapittel for Mesta med ny organisering i selskapet.

Dette er de viktigste endringene:

 • Drift & Vedlikehold og Anlegg er organisert i landsdekkende enheter.
 • Nytt kalkulasjonsteam er etablert.
 • Støttefunksjoner er samlet i robuste fagmiljøer, herunder Økonomi og finans, Innovasjon og forretningsutvikling, Administrasjon og HR, samfunnsansvar og kommunikasjon.

Det er også endringer i konsernledelsen, hvor alle direktørene nå leder landsdekkende enheter.

– Dette sikrer fokus på oppgavene foran oss, samt en helhetlig måte å løse arbeidet på. Med et sterkt og allsidig lederteam på plass, og den enorme kompetansen vi har i selskapet, er jeg overbevist om at vi står bedre rustet til å skape ett lønnsomt Mesta. Vi vil fremover jobbe målrettet mot bærekraftig lønnsomhet, kontinuerlig tryggere veier og det grønne skiftet, sier Marianne Bergmann Røren.

Dette er den nye konsernledelsen i Mesta

 • Marianne Bergmann Røren, CEO
 • Pål Stange – CFO
 • Kristin Folge – Direktør Drift& Vedlikehold
 • Kjell Næss – Direktør Spesialproduksjon
 • Arne Roald Larssen – Direktør Anlegg
 • Oddmund Lefdal – Direktør Elektro
 • Rolf Dale – Direktør Kalkulasjon
 • Elin Vigrestad – Direktør Forretningsutvikling og Innovasjon
 • Mai Oldgard -Direktør HR, samfunnsansvar og kommunikasjon