Andre henvendelser

Du finner svaret på mange spørsmål i menyen over.

Mesta er en stor organisasjon med over 1500 ansatte og like mange som er engasjert gjennom våre underentreprenører.
For å sikre at din henvendelse når rett person anbefaler vi at du tar direkte kontakt med vedkommende.

Dersom du mangler kontaktinformasjon må innsendt henvendelse merkes med navn og hva det gjelder slik at vi kan
videresende henvendelsen.

Ta kontakt med Vegtrafikksentalen på telefon 175 dersom din henvendelse gjelder:

  • Trafikkhendelser eller trafikkfarlige situasjoner
  • Skade på vei, oversvømt veibane, ras eller lignende
  • Dyr eller objekter i veibanen