Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Langs veien
  • Vei, føre og trafikkhendelser

   Mesta er entreprenør for mange drift og vedlikeholdskontrakter på norske veier, men ikke alle. Dersom du ønsker å melde inn forhold knyttet til vær og føre, trafikkavvikling, trafikkhendelser bør du ta kontrakt med Vegtrafikksentralen på tlf 175. De registrerer din henvendelse og sørger for at riktig entreprenør informeres slik at de kan sette inn tiltak hvis det er nødvendig.

  • Veilys og gatebelysning

   Feil på veilys og gatebelysning skal ikke meldes til Mesta. Dersom du ønsker å melde inn slike feil gjøres dette oftest til kommunen eller eventuelt entreprenøren som har ansvaret i ditt område. Ofte kan et søk på nettet gi svar på hvor du skal henvende deg.

  • Brøyting, salting eller strøing

   Våre ansatte overvåker veinettet kontinuerlig og følger med på detaljerte værmeldinger for å til enhver tid kunne sette inn rette tiltak for å få folk trygt fram. Observasjoner og meldinger fra trafikanter er likevel verdifulle for oss. Dersom du ser eller opplever noe vi bør vite om ber vi om at du melder dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Da blir det registrert på riktig måte og tatt videre, slik at vi også får beskjed ved behov.

  • Vinterdrift

   Mesta utfører alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av veinettet med utgangspunkt i føringer vi har i vår kontrakt med Statens vegvesen. Det er eksempelvis kontrakten som i stor grad prioriterer hvilke veier som brøytes først, eller avgjør om det skal saltes eller strøs. Dersom du har spørsmål knyttet til vinterdrift anbefaler vi derfor at du tar kontakt med Statens vegvesen.

  • Kolonnekjøring og stengte veier

   Mesta har ansvaret for å drifte og vedlikeholde store deler av veinettet i Norge, men det er Statens vegvesen har ansvaret for å formidle informasjonen som er viktig for trafikantene. Trafikkmeldinger om stengninger, kolonnekjøring, redusert framkommelighet, fjelloverganger og hovedveier inn og ut av Oslo finner på vegvesen.no.

  • Ved skade

  • Send inn generell henvendelse

Andre henvendelser

Du finner svaret på mange spørsmål i menyen over.

Mesta er en stor organisasjon med over 1500 ansatte og like mange som er engasjert gjennom våre underentreprenører.
For å sikre at din henvendelse når rett person anbefaler vi at du tar direkte kontakt med vedkommende.

Dersom du mangler kontaktinformasjon må innsendt henvendelse merkes med navn og hva det gjelder slik at vi kan
videresende henvendelsen.

Ta kontakt med Vegtrafikksentalen på telefon 175 dersom din henvendelse gjelder:

 • Trafikkhendelser eller trafikkfarlige situasjoner
 • Skade på vei, oversvømt veibane, ras eller lignende
 • Dyr eller objekter i veibanen