Vil du bli Mestas leverandør i Bergens-området?

Mesta trenger deg som leverandør på fylkesveier i Askøy, Øygarden og Bergen vest

Mesta skal sørge for å løse de oppgavene som trengs for å skape trygg vei for alle som ferdes på og langs veien. Da trenger vi lokale leverandører som kan hjelpe oss med dette.

Har du kompetanse, mannskap og utstyr – ta kontakt. Vi skal vedlikeholde veier både sommer og vinter. I tillegg har vi ulike former for anlegg som skal driftes i tiden framover. .

For at du skal gi oss det vi trenger, bør du ha utstyr som lastebil, pickup til gang-/sykkelvei og fortau, liten hjullaster/redskapsbører for gang-/sykkelvei og fortau. Til sommervedlikeholdet trenger vi maskiner som kan utføre kantklipp ved vei, men også klipp og vedlikehold i park, som grasplen, grasbakker, busker og trær. I tillegg til utstyr for feiing av fortau og gang-/sykkelvei.
Det er fint om du opplyser om du har annet utstyr – det kan hende vi har bruk for det også

Registrer deg her for en uforpliktende interesse for framtidig samarbeid med Mesta