Vil du bli Mestas leverandør i Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal?

Mesta trenger deg som vil bidra til trygghet på veiene

Mesta bidrar til trygghet for alle som ferdes på og langs veiene. Vi har stadig behov både mennesker og maskiner. Og vi trenger deg som allerede bor i Nordfjord, Sunnmøre eller Romsdal.

Vi ønsker at du har følgende utstyr: Lastebil, pickup til gang-/sykkelvei og fortau, liten hjullaster/redskapsbører for gang-/sykkelvei og fortau. Til sommervedlikeholdet trenger vi maskiner som kan utføre kantklipp ved vei, men også klipp og vedlikehold i park, som grasplen, grasbakker, busker og trær. I tillegg til utstyr for feiing av fortau og gang-/sykkelvei, og utstyr til vintervedlikehold.

Det er fint om du opplyser om du har annet utstyr – det kan hende vi har bruk for det også.

Registrer deg her for en uforpliktende interesse for framtidig samarbeid med Mesta.