Vil du bli Mesta sin leverandør?

Mesta er i vekst, og satser på å vinne flere veidriftskonkurranser på riks- og fylkesveier i driftskontraktene Nord-Troms og Tromsø

Oppdraget er å sikre trygghet for alle som ferdes på og langs veiene fra 2022 og fremover.
Det klarer vi ikke alene, og vil derfor gjerne ha deg med på laget.

Driftskontrakt Nord-Troms omfatter riksveger i kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kautokeino.
Driftskontrakt Tromsø omfatter fylkesveger i Tromsø kommune

Har du og ditt firma ekspertise, mannskap og utstyr på vinter- og anleggsdrift, og/eller parklike og kantklipp? 
I så tilfelle vil vi gjerne komme i kontakt med deg!

Registrer deg her for en uforpliktende interesse for framtidig samarbeid med Mesta