Vil du bli Mestas leverandør i Sunnfjord Nord?

Mesta er i vekst og satser på å vinne flere veidriftskontrakter

Mesta jobber hele tiden med å skape sikre veier for alle som ferdes på og langs veiene. Vi trenger samarbeid med gode, lokale firma for å løse disse oppgavene. Vi håper å vinne stadig flere kontrakter framover, i tillegg til dem vi allerede har. Aktuelle områder her er kommunene Bremanger, Kinn, Gloppen og Sunnfjord.

Vi vil komme i kontakt med personer og firma som har kompetanse, mannskap og utstyr på veivedlikehold. Har du kompetanse på anleggsdrift er det også interessant. For at du skal gi oss det vi trenger, bør du ha utstyr som lastebil, hjullaster eller traktor til vintervedlikehold.
Til sommervedlikeholdet trenger vi maskiner som kan utføre kantklipp langs vei og klipp og vedlikehold av grasplen, grasbakker, busker og trær og utstyr for feiing av vei og gang/ og-sykkelvei. Det er fint om du opplyser om du har annet utstyr – det kan hende vi har bruk for det også. Særlig interessert er vi i om du har eller har planer om å skaffe nullutslippsmaskiner. Registrer deg her for en uforpliktende interesse for framtidig samarbeid med Mesta.