Vil du levere tjenester til Mesta?

Mesta er i vekst og vinner stadig flere veidriftskontrakter i Nord-Norge.

Vår oppgave er å sikre trygghet for alle trafikanter på veiene. Vi trenger samarbeid med gode, lokale firma for å løse disse oppgavene. Vi håper å vinne stadig flere kontrakter framover, i tillegg til dem vi allerede har.

Vi vil komme i kontakt med personer og firma som har kompetanse, mannskap og utstyr på veivedlikehold. Har du kompetanse på anleggsdrift er det også interessant.
Vi vil gjerne snakke med deg, så fyll ut skjema så vi kan opprette kontakt

For at du skal gi oss det vi trenger, bør du ha utstyr som lastebil, hjullaster eller traktor til vintervedlikehold. Til sommervedlikeholdet trenger vi gravemaskiner og andre anleggsmaskiner, maskiner som kan utføre kantklipp langs vei og klipp og vedlikehold av grasplen, grasbakker, busker og trær, og utstyr for feiing av vei og gang/ og-sykkelvei.
Det er fint om du opplyser om du har annet utstyr – det kan hende vi har bruk for det også