Vil du bli Mesta sin leverandør?

Mesta er i vekst, og satser på å vinne flere veidriftskonkurranser på riks- og fylkesveier i driftskontrakt Vesterålen

Oppdraget er å sikre trygghet for alle som ferdes på og langs veiene fra 2022 og fremover.
Det klarer vi ikke alene, og vil derfor gjerne ha deg med på laget.

Driftskontrakt Vesterålen omfatter fylkesveger i kommunene Andøy, Sortland, Øksnes, Bø, Lødingen og deler av Hadsel, og har varighet fra 2022 – 2027 med opsjon på ytterligere 1-3 år.

Har du og ditt firma ekspertise, mannskap og utstyr på vinter- og anleggsdrift, og/eller parklike og kantklipp? 
I så tilfelle vil vi gjerne komme i kontakt med deg!

Registrer deg her for en uforpliktende interesse for framtidig samarbeid med Mesta