Vil du bli Mestas leverandør på Helgelandskysten?

Mesta er i vekst, og satser på å vinne flere veidriftskonkurranser- Vi trenger deg som kan bistå.

Mesta jobber hele tiden med å skape sikre veier for alle som ferdes på og langs veiene. Vi har stadig behov både mennesker og maskiner. Og vi trenger deg som allerede bor i områdene vi skal gjøre våre tjenester, og aktuelle kommuner er Bindal, Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Grane, Namsskogan, Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Nesna Vega og Hemnes.

Vi ønsker at du har følgende utstyr: Lastebil, pickup til gang-/sykkelvei og fortau, liten hjullaster/redskapsbører for gang-/sykkelvei og fortau. Til sommervedlikeholdet trenger vi maskiner som kan utføre kantklipp ved vei, men også klipp og vedlikehold i park, som grasplen, grasbakker, busker og trær. I tillegg til utstyr for feiing av fortau og gang-/sykkelvei.
Det er fint om du opplyser om du har annet utstyr – det kan hende vi har bruk for det også. Særlig interessert er vi i om du har eller har planer om å skaffe nullutslippsmaskiner.

Registrer deg her for en uforpliktende interesse for framtidig samarbeid med Mesta.