Velkommen til nye mesta.no

Velkommen til en bedre brukeropplevelse, nye løsninger, og et helt nytt design. Mesta som selskap har utviklet seg enormt de siste årene og månedene. Innovasjon og digitalisering står høyt på agendaen, og vi lanser nå nettsider med blant annet en helt ny kartløsning, og kobling til HubSpot som sikrer bedre oppfølging av eksterne henvendelser. – […]

Velkommen til en bedre brukeropplevelse, nye løsninger, og et helt nytt design.

Mesta som selskap har utviklet seg enormt de siste årene og månedene. Innovasjon og digitalisering står høyt på agendaen, og vi lanser nå nettsider med blant annet en helt ny kartløsning, og kobling til HubSpot som sikrer bedre oppfølging av eksterne henvendelser.

– Vårt mål er å gi en bedre opplevelse for brukerne av nettsiden og alle som vil komme i kontakt med Mesta. I dagens digitale landskap har selskaper mange kontaktflater, men nettsidene spiller fortsatt en viktig rolle med tanke på å ivareta eksempelvis kunder og jobbsøkere, sier kommunikasjonssjef Eskil Sand.

– Med de nye sidene tar vi dessuten Mesta steget fra en utdatert publiseringsplattform til en moderne løsning som tilfredsstiller dagens krav til universell utforming og som vi kan bygge videre for å møte fremtidens behov, sier Sand.

Vi lære av brukerne

– Vi velger å lansere de nye sidene tidlig i prosessen, samtidig som vi arbeider med å utvikle både løsninger og innhold. Det kan være skummelt å gå ut med noe nytt i en tidlig fase, men vi har troen på at det vil gi oss verdifulle tilbakemeldinger og innsikt – som igjen vil gjøre at vi kan skape bedre brukeropplevelser, forklarer Sand videre..

Nettsidene er utviklet av Iteo, som på ingen måte har avsluttet arbeidet.

– Man snakker gjerne om «launch» av nettsider, og hvis vi trekker parallellen videre, så kan man si at dette er en tretrinns-rakett. Nå er vi på lufta, og går rett i gang med neste fase hvor vi har utfordret vår utviklingspartner til å være ambisiøse på Mesta sine vegne, avslutter kommunikasjonssjefen.