Pangstart på det nye året: Mesta sikrer driftskontrakt for Land/Hadeland

Mesta starter det nye året med signering av ny drift og vedlikeholdskontrakt i Land/Hadeland. Solid kalkulasjon bidro til at selskapet vant kontrakten med Innlandet fylkeskommune, med en differanse på kun 0,2 prosent. Kontrakten har en verdi på over 230 millioner kroner, og en varighet på seks år – pluss opsjoner.

Det var under 500 000 kroner som skilte Mesta fra konkurrerende entreprenør i pristilbudet om driftsavtalen med Innlandet fylkeskommune. Arbeidet har oppstart i september, og vil vare fram til august 2028. Kontrakten innebærer helårsdrift langs veinettet som krysser kommunene Gran, Søndre- og Nordre Land.

– Dette er en fantastisk start på det nye året. Vi er glade for at vi får fornyet tillit på kontrakten og vinner den igjen. Dette sikrer oss mye og stabilt arbeid i lang tid fremover, så kontrakten har stor betydning for oss som selskap. Og kudos til våre kalkulatører som traff svært godt, sier en fornøyd konserndirektør for Drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge.

Lang veistrekning med stor variasjon

Området kontrakten dekker strekker seg fra lavlandet langs Randsfjorden og oppover mot Synnfjell – som ligger høyt mot Lillehammer. Det gir en høydevariasjon på over 1000 meter, noe som kan føre til skiftende forhold i terrenget, og dermed ulike utfordringer driftsmessig.

– Rent praktisk betyr det at det kan være kaldere oppover mot fjellet, enn nede ved lavlandet. Ulike hensyn og behov vil derfor prege arbeidet på én og samme veistrekning. Dette har vi god erfaring med å håndtere, sier Morten Storsveen, som er Mestas prosjektsjef i området.

Kontrakten omfatter en samlet veilengde på over 550 kilometer. 22 av kilometerne inkluderer også gang- og sykkelvei. Rutinemessig drift, vedlikeholdsoppgaver, inspeksjon, tilsyn og beredskap skal sørge for å få folk fram.