prosjekttype

Driftskontrakt - 1509 Ytre Nordmøre

periode

2010 - 2015

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 192 mill.kr.

omrade

Aure, Averøy, Frei, Gjemnes (deler av), Smøla, Tingvoll ytre del, Tustna

utfordringer

2 stk. undersjøiske tuneller, Freifjord og Atlanterhavstunnelen.

Mesta utfører drift og vedlikehold av veinettet i Ytre Nordmøre, i Møre og Romsdal fylke. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2010-2015.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, 555 km veg totalt fordelt på kommunene Aure, Averøy, Smøla, deler av Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått, tunnelvask og feiing.