prosjekttype

Driftskontrakt - 1702 Ytre Namdal

periode

2014 - 2019

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 27 mill.kr.

omrade

Trøndelag Nord, Leka, Nærøy, Vikna og deler av Høylandet

utfordringer

Kontrakten omfatter bl.a. 51 km med grusdekke og 369 km med fastdekke.

Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i Ytre Namdal, i Nord Trøndelag. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2014-2019

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet i Ytre Namdal, fordelt på 420 km vei og g/s- vei. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått og renhold av blant annet rasteplasser. I tillegg til inspeksjon og renhold av tunneler, grøntarealer og drift av brulys, omfatter også oppdraget en god del tilleggsoppgaver som grøfting, grusing, skifte av stikkrenner og lapping med varm masse.