prosjekttype

Driftskontrakt - 1706 Stjørdal

periode

2014-2019

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 256 mill.kr.

omrade

I kommunene Verdal, Frosta, Levanger, Meråker og Stjørdal

utfordringer

Stjørdal er trafikknutepunkt med E6 og E14. Nordlandsbanen og jernbane fra Hell til Sverige i kontraktsområdet. Flyplassen på Værnes

Mesta utfører drift og vedlikehold av veinettet i Nord Trøndelag. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2014-2019.

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av veinettet i Nord Trøndelag, 700 kilometer vei fordelt på kommunene Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal og Meråker. I tillegg drifter vi KV på Ytterøya for Levanger kommune i perioden 2014-2019. Mesta har også en salthall med import av ca. 24 000 tonn salt pr. sesong. Dette pakkes i 1 000kg Big bags og sendes med bil og båt til Atna i sør og Lofoten i nord.