prosjekttype

Driftskontrakt - 1808 Narvik

periode

2012 - 2018

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 287 mill.kr.

omrade

Deler av Troms og Nordland fylke

utfordringer

Fjellovergangen Bjørnfjell som er knutepunktet mot Sverige. Her er det ofte problemer med dårlig vær og Mesta kjører ofte kolonne over fjellet.

Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i Narvik kommune. Kontrakten gjelder for 6 år, i perioden 2012-2018.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått og feiing. Kontrakten dekker et område på 641,863 kilometer i Ballangen, Bjørnfjell, Bjerkvik, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Narvik, Salangen og Tysfjord.