prosjekttype

Driftskontrakt - 1813 Evenes

periode

2013 - 2018

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 111 mill.kr.

omrade

Deler av Troms og Nordland fylke

utfordringer

Tjeldsund Bru; Statens vegvesen krever trafikkdirigering ved kraftig vind, noe som forekommer ganske ofte i løpet av en sesong. Et tett samarbeid med Veidekke som har kontrakten på andre siden, har vært løsningen da det ofte er så mye vind at Mesta sitt mannskap ikke kan krysse brua.

Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i deler av Troms og Nordland fylke. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2013-2018.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått og feiing. Kontrakten dekker et område på 286,576 kilometer fordelt på kommunene Evenes, Skånland, og deler av Tjeldsund, Gratangen og Narvik kommune.